Άλλες πληροφορίες:

 

210.9409360 - 1

Θεσσαλονίκης 54